Wyszukiwarka
Verzendkosten

 

België 4,50 €
Nederland 4,50 €
Frankrijk 7,50 €
Luxemburg 7,50 €

 

Betalingswijze

1. PayPal (+2,95€)
2. Bankoverschrijving


ING Bank

IBAN: BE14 3770 6838 9683
BIC: BBRUBEBB

Algemene Voorwaarden

ONS REGLEMENT

Het onderstaande reglement bepaalt de aankoopregels in onlinewinkel geleid door Verkoper op het adres www.autohobby.be.
De onlinewinkel autohobby.be voert onlineverkoop binnen de Europese Unie.
De Verkoper is firma AUTOHOBBY (Over ons »), die commerciële activiteiten voert op het gebied van detail- en groothandel van auto accessoires.
De Verkoper draagt verantwoordelijkheid voor de winkelbedrijvigheid van www.autohobby.be.

§1
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De voorwaarde om de Bestelling in de Onlinewinkel door de Klant uit te voeren is de kennismaking met het Reglement en de acceptatie van de voorwaarden voor de realisatie van de verkoopovereenkomst of de overeenkomst om de dienst online uit te voeren.
2. De inhoud van de webpagina's van de Onlinewinkel is geen commerciële aanbod, ze moet beschouwd worden als een uitnodiging voor sluiting van de overeenkomst.
3. De bestelling geplaatst in onlinewinkel Autohobby.be worden uitgevoerd zonder klantenaccount op te maken.
4. De Verkoper heeft het recht om de bestellingsrealisatie te weigeren wegens het gebrek aan de koopwaar. In deze situatie moet de Verkoper onmiddelijk, uiterlijk binnen 7 dagen van het sluiten van de overeenkomst, de Klant verwittigen. In geval van voorafbetaling verbindt de Verkoper zich ertoe, de betaalde voorschot terug te betalen.
5. Producten aangeboden door de Verkoper zijn gloednieuw, overeenkomstig met de productbeschrijving en gedekt door een garantie van 24 maanden.
6. De prijzen van de Koopwaren zijn aangegeven in EUR en zijn BTW is inbegrepen, overeenkomstig met het betreffende product. De prijzen bij het product bevatten geen verzendingskosten.

§2
ONLINE DIENSTEN

1. De online diensten op basis van dit reglement dienen om aankopen uit te voeren op Onlinewinkel Autohobby.be en om zich gratis op de “Newsletter” te abonneren.
2. De aankopen worden uitgevoerd zonder klantaccount aan te maken. Om een aankoop uit te voeren, is het verplicht om het Bestellingsformulier in te vullen, waarin de verplichte velden nauwkeurig ingevuld moeten worden: voornaam, achternaam, verzendingsadres, e-mail, telefoonnummer. Bij firma's moeten de naam en BTW-nummer van de firma opgegeven worden. Vervolgens moet de betaling uitgevoerd worden (via PayPal of via overschrijving).
3. Na het invullen van het Bestellingsformulier wordt een e-mail ter bevestiging gestuurd op aangegeven e-mailadres.
4. De sluting van de overeenkomst over online diensten is gelijk met de volgende verklaring:
4.1. dat ik aan alle voorwaarden voorzien in het Reglement voldoe om Klant te worden;
4.2. dat ik vrijwillig van deze diensten gebruik maak;
4.3. dat alle gegevens in het Bestellingsformulier waar zijn en geen inbreuk doen op de rechten van derden;
4.4. dat ik toestemming geef op de sluiting van de overeenkomst over online diensten.
4.5. dat ik toestemming geef om naar het aangewezen adres in het formulier van de Verkoper gegevens te ontvangen over systeeminformatie en informatie over moeilijkheden, wijzigingen en technische onderbrekingen in het functioneren van de Onlinewinkel.
5. De Klant kan in elk moment de overeenkomst over online diensten ontbinden.
6. De Verkoper kan de overeenkomst over online diensten ontbinden met een opzegtermijn van 7 dagen, indien:
6.1. de gebruikswijze van diensten in strijd is met de regels en doelstellingen van het functioneren van de Winkel;
6.2. de Klantactiviteit in strijd is met morele normen, waarbij een misdrijf wordt gepleegt en inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
6.3. hij een officiële aankondiging heeft gekregen over onrechtmachtigheid van aangegeven gegevens en de daarmee verbonden activiteiten.
6.4. de Klant op een onbeschofte en aanhoudende manier de bepalingen van het reglement overtreedt.
7. De verklaring over de ontbinding van de overeenkomst over online diensten zal door de Verkoper verstuurd worden op het e-mailadres aangegeven door de Klant. De verklaring van de klant over de ontbinding van de overeenkomst over online diensten, kan ingediend worden via het e-mailadres van de Verkoper.
8. De ontbinding of akkoord tussen de partijen over de overeenkomst over online diensten heeft geen invloed op de al uitgevoerde verkoopovereenkomsten, tenzij de partijen er anders over beslissen.
9. De gratis Newsletter is ook een online dienst. Om de Newsletter te ontvangen moet de Klant zijn e-mailadres aangeven. Om het abonnement annuleren dient een e-mail naar de Verkoper verstuurd te worden.

§3
BESTELLINGEN

1. De Klant mag Bestellingen plaatsen via de winkel www.autohobby.be 7 dagen per week 24/24, via e-mail of per telefoon.
2. De Klant is verplicht om de gegevens in te vullen die nodig zijn om de bestelling te realiseren.
3. Het voorwaarde om de Bestelling te realiseren is het goede invullen van het Bestellingsformulier in onze internetservice evenals het aangeven van goede contactgegevens. Als het contact met de Koper onmogelijk is, heeft de Verkoper recht om de Bestelling te anuleren.
4. Contact per telefoon met betrekking tot geplaatste Bestellingen is mogelijk uitsluitend tijdens de uren aangegeven op de webpagina van de Onlinewinkel.
5. De Verkoper maakt op bestelde koopwaren een persoonlijk verkoopsbewijs (factuur). De Koper is verplicht om de juiste gegevens die nodig zijn om het documentsbewijs op te maken, aan te geven tijdens de plaatsing van de Bestelling.
6. De Koper geeft toestemming voor opmaking en versturing van elektronische facturatiedocument, op door zich aangegeven e-mailadres, namelijk in het bijzonder: BTW-factuur met bijlagen. De onderstaande toestemming geeft recht aan de Verkoper op opmaking en versturing van BTW-facturen in elektronische vorm.
7. Na de plaatsing van de Bestelling de Verkoper genereert een e-mail (verstuurd op e-mailadres aangegeven in de Bestelling), waarin het ontvangstbewijs van de Bestelling en verdere instructies zullen zijn.
8. De Verkoopovereenkomst zal afgesloten worden in het moment van e-mailontvangst door de Klant met informatie over de aanvarding tot realisatie van de Bestelling.
9. De aanvardingstijd van de bestelling tot realisatie is 1 tot 3 werkdagen.
10. De geldigheidsduur van de Bestelling voor de versturing is 7 dagen vanaf de datum van zijn plaatsing. Als de Koper het volle bedrag niet betaalt voor Producten van zijn Bestelling op aangegeven rekeningsnummer in bovenstaande termijn, zal zijn Bestelling geanuleerd worden en de Koper mag niet eisen dat de Verkoper die Bestelling zal realiseren.

§4
BETALINGEN EN VEILIGHEID

1. Mogelijke betalingswijzen:
1.1. Snelle en veilige onlinebetalingen PAYPAL ». De betaling via elektronische transactie mag gedaan worden via gespecialiseerde betalingsdienst, beschikbaar via de Verkoper in de Onlinewinkel. De Koper ontvangt directe link tot de servicewebpagina, waar hij snel en handig kan betalen.
1.2. Overschrijving op de rekening van de Verkoper. De Koper doet zelf de betaling voor de Bestelling. De ontvangst van het hele bedrag voor de Bestelling door de Verkoper is de noodzakkelijke voorwaarde om de Bestelling te realiseren. In de titel van de betaling moet het bestellingsnummer gegeven worden.
2. De betalingswijze met groothandelsklanten (firma's) worden individueel bepaald.
3. Om veiligheidsredenen werkt de Verkoper samen met online betalingsdienst PAYPAL, die de hoogste veiligheid van elektronische betalingen garandeert.
4. Transacties worden uitgevoerd op de server van PAYPAL op bijzonder beschermde webpagina's en de Verkoper heeft geen toegang tot de details van de transactie. De betalingsgegevens worden gecodeerd met 128 bit SSL- protocol en de Verkoper worden uitsluitend geinformeerd over succes of mislukking van de transactie.

§5
LEVERING EN TRANSPORT

1. De Levering van de Bestellingen wordt uitgevoerd door de bemiddeling van GLS en DPD die vervoerdiensten per opdracht verleent.
2. De leveringskosten voor detailklanten vanaf 7,50 EUR.
3. De leveringskosten voor groothandelklanten worden individueel bepaald.
4. De leveringstijd voor detailklanten is vanaf 3 tot 8 werkdagen vanaf de ontvangstdatum van de betaling op de rekening van de Verkoper. In bijzondere gevallen behoudt zich de Verkoper recht om de leveringsrealisatie te verlengen met de toestemming van de Klant. De precieze tijd van de bestellingsrealisatie wordt bepaald door de Verkoper in moment van de bevestiging van de Bestelling.
5. De leveringstijd voor groothandelklanten is vanaf 5 tot 10 werkdagen.
6. In geval van mislukte bezorging zal de Bestelling teruggestuurd naar de magazijn van de Verkoper. De volgende levering zal mogelijk zijn na de betaling van de kosten van de koopwaarteruggave (de kosten zijn gelijk aan de leveringskosten).
7. In het afhaalmoment van de koopwaar dat verstuurd werd op het aangewezen adres, moet het toestand van de geleverde koopwaar gecontroleerd worden. In geval van vaststelling van mechanische defecten moet het schadeprotocol opgemaakt worden. De bezorger is in het bezit van de noodzakelijke documenten en hij is verplicht om opgemerkte onjuistheden te vermelden.
8. In het schadeprotocol moet de datum en het uur van bezorging aangegeven worden, samen met de beschrijving van de schade of van het gebrek aan de Koopwaar en vervolgens moet het protocol ondertekend en verstuurd worden aan de Verkoper op zijn e-mailadres, samen met de foto's.

§6
TERUGGAVE

1. De Klant heeft recht om de gekochte koopwaar terug te sturen binnen 14 dagen van de ontvangngsdatum, zonder rede te vermelden. De gekochte koopwaar komt in aanmerking voor teruggave mits:
1.1. hij geen sporen van gebruik vertoont;
1.2. hij geen gebreken noch vernietigingen bezit, uitgezonderd de beschreven fouten voor terugname;
2. Bij de teruggestuurde koopwaar moet de aankoopsbewijs bijgevoegd worden (het ontvangstbewijs, BTW-factuur). De Verkoper is verplichtom het tegoed terug te sturen binnen 7 dagen via overschrijving naar de bankrekening aangeduid door de Klant.
3. De verzendingskosten worden niet vergoed. De geretourneerde koopwaar wordt door de klant op eigen kosten vestuurd.
4. In geval van kwestie in punt 1 is de Klant verplicht om onmiddelijk de koopwaar terug te sturen niet later dan binnen 14 dagen.

§7
KLACHTEN

1. In geval als de gekochte koopwaar defect of in strijd is met de overeenkomst, heeft de klant recht om de koopwaar terug te sturen.
2. De Klant is verplicht om de Verkoper op de hoogte te brengen over het gebrek aan overeenstemming – hij moet e-mail sturen op adres: service@autohobby.be
3. De Verkoper verbindt zich toe om de koopwaar te herstellen of vervangen binnen de 14 dagen.
4. De kosten gebonden met terugsturing van gereclameerde koopwaar stuurt de winkel onmiddelijk terug na goedkeuring van de reclamatie.
5. De Winkel accepteert geen zendingen, die betaald werden aan de postbode.

§8
DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De gegevens die de Koper aan de Verkoper toevertrouwt, zijn optimaal beschermd tegen toegang door onbevoegde personen en worden bewaard op een manier die conform is met de toepasselijke wetgeving.
2. Alle beschikbare gegevens in het Bestellingsformulier worden gebruikt om de bestelling te realiseren, te versturen en de bestelde koopwaar te factureren.
3. De e-mailadressen mogen gebruikt worden om commerciële informatie rond te sturen over de producten van de onlinewinkel www.autohobby.be
4. De persoonsgegevens van de Klant worden enkel aan de koerierfirma doorgewezen om de verzending door te geven. Bovendien zullen ze niet doorgegeven worden aan derden voor commerciële doeleinden.
5. Op aanvraag van de Klant kunnen zijn persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd worden van de database van www.autohobby.be

§9
SLOTBEPALINGEN

1. Alle koopwaren, namen en handelsmerken gepubliceerd op de webpagina's van de Onlinewinkel worden enkel gebruikt ter identificatie. Deze handelsmerken kunnen voorbehouden zijn voor bepaalde adverteerders.
2. De prijzen en aankoopsvoorwaarden voorgesteld op de webpagina's van de Winkel zijn enkel van toepassing op Bestellingen geplaatst via de Onlinewinkel.
3. De Verkoper informeert dat hij alle mogelijke inspanningen doet om de informatie over de Koopwaar die voorgesteld worden op de webpagina's van de Onlinewinkel, in overeenstemming is met de catalogusgegevens van de producenten.
4. Tijdens het plaatsen van de Bestelling, dient de Koper de toestemming te geven om zijn persoonlijke gegevens, die hij in zijn Bestelling verstrekt, op te slaan en te verwerken teneinde de Bestelling te realiseren. Deze handeling is conform met de toegepaste wetgeving.
5. Gelieve alle klachten en opmerkingen over de bedrijvigheid van de Onlinewinkel door te geven aan de Verkoper via e-mail.
6. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor technische problemen van de hardware, terminals, ICT-systeem waarvan de Klant gebruik maakt, waarbij deze problemen het gebruik van de Onlinewinkel verhinderen.
7. In de gevallen die niet in het huidige reglement voorkomen, is de huidige wetgeving van toepassing. Het plaatsen van de Bestelling houdt het aanvaarden van de voorwaarden van het Reglement in.

§10
DE INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT

1. Het reglement treedt in werking op de datum van publicatie op de Webpagina van de Onlinewinkel Autohobby.be.
2. De Winkelbediende behoudt zich het recht om het Reglement te wijzigen. Voor bestellingen die geplaatst werden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen, zijn de reglementsbepalingen van toepassing die op de dag van de bestelling gelden.
3. Het huidige Reglement is gepubliceerd op de webpagina van de Winkel en kan kosteloos aan de Klant bezorgd worden (via e-mail) op aanvraag.